Những nhóm hàng xuất khẩu chính 3 quý năm 2017

THỐNG KÊ MỚI NHẤT NHỮNG THAY ĐỔI TỪNG NHÓM HÀNG XUẤT KHẨU 2017 :

Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng/2017 tăng mạnh ở một số nhóm hàng, trong đó tăng mạnh mạnh nhất là điện thoại các loại và linh kiện tăng 23,6%, tương ứng tăng hơn 6 tỷ USD, so với tháng trước; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 41,4%, tương ứng tăng 5,42 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 29,7%, tương ứng tăng 2,13 tỷ USD.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 9 tháng/2016 và 9 tháng 2017

Điện thoại các loại và linh kiện:  Xuất khẩu  tháng 9/2017 tiếp tục tăng trưởng cao với kim ngạch đạt trị giá 4,85 tỷ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng 2017 đạt 31,54 tỷ USD, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện từ Việt Nam trong 9 tháng 2017 là: thị trường EU: 9,14 tỷ USD, tăng 14,2% và chiếm gần 29% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước; các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất: 3,04 tỷ USD, giảm 4,2%; Hoa Kỳ: 2,89 tỷ USD, giảm 7,4%… so với cùng kỳ năm 2016.

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 9/2017 đạt 2,38 tỷ USD, giảm 11,2% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng 2017 lên 19,21 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 9,25 tỷ USD, tăng 7,5%; sang EU đạt 2,77 tỷ USD, tăng 5%; sang Nhật Bản đạt 2,25 tỷ USD, tăng 5,3%; sang Hàn Quốc là 1,91 tỷ USD, tăng 11,8%…so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 2,41 tỷ USD, giảm 0,4% so với tháng trước. Qua đó, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng 2017 lên 18,54 tỷ USD, tăng mạnh 41,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Các thị trường chính nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện từ Việt Nam trong 9 tháng 2017 là: Trung Quốc: 4,67 tỷ USD, tăng mạnh 86,7%; thị trường EU: 3,35 tỷ USD, tăng 24,3%; Hoa Kỳ: 2,41 tỷ USD, tăng 12,5%; …so với cùng kỳ năm trước.

Giầy dép các loại: Xuất khẩu giầy dép các loại trong tháng 9/2017 đạt 1,04 tỷ USD, giảm mạnh 17,8% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng trong 9 tháng/2017 đạt 10,64 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng/2017 giầy dép các loại chủ yếu được xuất khẩu đến các thị trường: Hoa Kỳ với 3,76 tỷ USD, tăng 13,7%; thị trường EU (28 nước) đạt 3,33 tỷ USD, tăng 10,8%, thị trường Trung Quốc 824 triệu USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 1,08 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 9,31 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác trong 9 tháng/2017 chủ yếu được xuất khẩu qua các thị trường

Hàng thủy sản: Xuất khẩu hàng thủy sản trong tháng đạt 787 triệu USD, giảm 6,5% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 9/2017, cả nước đã xuất khẩu 5,99 tỷ USD hàng thủy sản, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chính nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 bao gồm:  Hoa Kỳ với 1,05 tỷ USD, giảm nhẹ 0,5%; Nhật Bản với 946 triệu USD, tăng 24,6%; Trung Quốc với 783 triệu USD, tăng 65,8%… so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm từ gỗ: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9/2017 đạt 641 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước, qua đó đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 9 tháng /2017 đạt 5,54 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 2,36 tỷ USD, tăng 18,8%; Trung Quốc với 783 triệu USD, tăng 9,1%; Nhật Bản với 765 triệu USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước; …

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 9/2017 đạt 528 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 5,1 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Nhật Bản với 1,56 tỷ USD, tăng 13,2%; Hoa Kỳ với 865 triệu USD, tăng 52%, Thái Lan với 245 triệu USD, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; …

Xơ sợ dệt các loại: Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng đạt 123 nghìn tấn, trị giá 321 triệu USD, giảm 1,1% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng trước. Qua đó, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 9 tháng/2017 đạt 991 nghìn tấn, trị giá 2,63 tỷ USD, tăng 15,7% về lượng và 23,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu xơ sợ dệt các loại từ Việt Nam 9 tháng/2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với 1,48 tỷ USD, tăng 26%; Hàn Quốc với 241 triệu USD, tăng 24,2%; Thổ Nhĩ Kỳ với 116 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước; …

Hàng rau quả: Xuất khẩu hàng rau quả trong tháng đạt 280 triệu USD, giảm 13,1% so với tháng trước. Trong 9 tháng/2017, xuất khẩu nhóm hàng này đạt 2,63 tỷ USD tăng 43,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu hàng rau quả từ Việt Nam trong 9 tháng /2017 chủ yếu gồm: Trung Quốc với kim ngạch đạt 2 tỷ USD tăng mạnh 53,1% so với cùng kỳ năm 2016; Tiếp theo là Nhật Bản đạt 93 triệu USD, tăng 66,1%; Hoa Kỳ đạt 76 triệu USD, tăng 27,6%…so với 9 tháng/2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.454.046 - 0947.993.113
zalo-icon
zalo-icon
GỌI TƯ VẤN