ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CFR INCOTERMS 2020

Điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020

 

Điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020 (Cost and Freight) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được sử dụng để mô tả việc người bán thông quan xuất khẩu và vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở do người mua chỉ định tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng. Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã an toàn trên tàu…Cập nhật mới nhất CFR Incoterms 2020.

Khái quát về điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020

Với CFR Incoterms 2020, người bán vận chuyển hàng đến đặt hàng lên trên tàu chuyên chở tại cảng đi do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng. CFR cũng được áp dụng trong trường hợp người mua (buyer) mua lại hàng hóa đã có sẵn trên tàu

CFR yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ thông quan hàng hóa nhập khẩu hoặc quá cảnh qua nước thứ ba, không phải trả bất kỳ thuế nhập khẩu hoặc thực hiện bất kỳ thủ tục hải quan nhập khẩu.

Người bán sẽ phải kí kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa (thuê tàu chở hàng), cung cấp mọi giấy tờ cần thiết và phải chịu mọi chi phí để đưa được hàng đến cảng đích.

Địa điểm giao hàng là trên boong tàu, Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã xếp an toàn trên tàu. Do đó, người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho dù hàng hóa có thực sự đến điểm đích trong điều kiện tốt hay không, có đủ  số lượng hay không.

Người mua chịu chi phí từ thời điểm hàng chất lên tàu.

Với CFR Incoterms 2020, bạn cần lưu ý hai địa điểm là cảng đi và cảng đích:

 • Cảng đi là nơi rủi ro về hư hỏng và mất mát đối với hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua
 • Cảng đích là cảng cuối mà người bán phải chi trả chi phí vận chuyển

=> Điểm chuyển giao rủi ro và chi phí là hai điểm khác nhau

Ví dụ, hàng hóa được đặt trên một con tàu ở Thượng Hải (một cảng) để vận chuyển đến Southampton (cũng là một cảng). Giao hàng trong trường hợp này xảy ra khi hàng hóa được xếp lên boong tàu ở Thượng Hải, rủi ro chuyển cho người mua tại thời điểm đó dù người bán phải lập một hợp đồng vận chuyển từ Thượng Hải đến Southampton.

Hãy chú ý, việc vận chuyển có thể được thực hiện thông qua một số phương tiện khác nhau cho các chặng khác nhau của vận tải biển,

Ví dụ, cũng là một lô hàng từ Thượng Hải đến Southampton như trên, đầu tiên hàng được vận chuyển bởi một hãng vận tải bằng tàu trung chuyển từ Hồng Kông đến Thượng Hải, sau đó mới được xếp lên một tàu biển để đi từ Thượng Hải đến Southampton. Câu hỏi đặt ra ở đây là: rủi ro chuyển từ người bán sang người mua tại Hồng Kông hay tại Thượng Hải: việc giao hàng diễn ra ở đâu?

Chính vì lẽ đó, các bên nên thỏa thuận trước điều này trong hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có thỏa thuận như vậy, vị trí mặc định chuyển rủi ro là khi hàng hóa đã được giao cho nhà vận chuyển đầu tiên, tức là trên tàu trung chuyển tại Hồng Kông. Điều này dẫn đến việc làm tăng thời gian mà người mua phải chịu rủi ro mất mát hoặc thiệt hại.

Trong hợp đồng mua bán, hai bên thường ghi CFR + cảng đích

Ví dụ: CFR Port of Rotterdam – Incoterms® 2020

Tuy nhiên vì điểm chuyển giao rủi ro ở cảng đi nên trong hợp đồng 2 bên cần ghi rõ chi tiết cảng đi vào hợp đồng mua bán.

Nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển đã bao gồm phí dỡ hàng tại cảng đích thì người bán có thể sẽ không được hoàn mức phí này từ người mua trừ khi hai bên đã thỏa thuận từ trước.

CFR INCOTERMS 2020 – Xanh dương: Chi phí | Vàng: Rủi ro | Cam: bảo hiểm

Chi tiết điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020

Các nghĩa vụ Nghĩa vụ người bán Nghĩa vụ người mua
Nghĩa vụ chung Người bán phải giao hàng hóa, hóa đơn thương mại và chứng từ hàng hóa Người mua phải trả tiền hàng như đã thỏa thuận trong hợp đồng
Giao hàng Giao hàng bằng cách xếp hàng an toàn lên tàu vào thời gian đã thỏa thuận tại cảng đi Người mua nhận hàng từ hãng vận chuyển tại cảng đích
Rủi ro Chịu mọi rủi ro mất mát / thiệt hại cho đến khi hoàn thành việc bàn giao hàng hóa
Tất cả các rủi ro mất mát / thiệt hại kể từ thời điểm giao hàng hoặc kết thúc thời gian thỏa thuận giao hàng. Nếu người mua không thông báo về cảng đích, rủi ro thuộc về người mua.
Vận chuyển Kí kết và chi trả mọi chi phí cho hợp đồng vận chuyển hàng hóa cho đến cảng đích
Không có nghĩa vụ ký kết hợp đồng với hãng vận chuyển
Bảo hiểm Người bán không có nghĩa vụ mua bảo hiểm hàng hóa. Tuy nhiên, nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần để mua bảo hiểm hàng hóa. Không có nghĩa vụ bảo hiểm hàng hóa
Chứng từ giao hàng và vận chuyển Cung cấp các chứng từ vận chuyển thông thường bản gốc và bản điện tử cho người mua tại cảng đích
Kiểm tra và xác nhận moị bằng chứng về việc giao hàng
Thông quan xuất khẩu và nhập khẩu Thông quan và chịu tất cả các chi phí thông quan xuất khẩu (giấy phép, bảo mật, kiểm hóa, vv). Hỗ trợ thông quan nhập khẩu Hỗ trợ thông quan xuất khẩu. Thông quan, chịu tất cả các chi phí  thông quan nhập khẩu và thủ tục giấy tờ liên quan (giấy phép, bảo mật, tài liệu chính thức).
Kiểm soát Người bán phải kiểm soát số lượng, trọng lượng, nhãn hiệu và đóng gói hàng hóa theo đúng quy chuẩn Không có nghĩa vụ
Nghĩa vụ về chi phí Người bán chịu mọi chi phí để vận chuyển hàng hóa tới khi giao hàng bao gồm:

 • Phí vận chuyển hàng từ kho đến cảng đi
 • Phí xếp hàng lên tàu
 • Local charge cảng đi
 • Phí dỡ hàng khỏi tàu tại cảng đích nếu có bao gồm trong hợp đồng vận chuyển với người vận chuyển
 • Các chi phí liên quan đến thủ tục, giấy phép xuất khẩu hàng hóa
 • Thuế, phí xuất khẩu
 • Cước thuê phương tiện vận chuyển tới cảng đích
 • Phí chuyển phát chứng từ vận chuyển đến người mua tại cảng đích và bản sao điện tử của nó
 • Phí vận chuyển quá cảnh nếu có
 • Chi phí kiểm soát chất lượng, cân nặng, số lượng
 • Packaging & marking
 Người mua chịu mọi chi phí kể từ thời điểm giao hàng:

 • Thanh toán đầy đủ tiền hàng theo hợp đồng mua bán
 • Phí dỡ hàng khỏi phương tiện chuyên chở nếu không ghi trong hợp đồng
 • Các chi phí cho thủ tục nhập khẩu hàng
 • Chi phí làm hàng tại cảng và vận chuyển về kho
 • Mọi chi phí tại cảng đích (Local charges) trừ phí mà người bán đã trả
 • Thuế, phí nhập khẩu và quá cảnh nếu có
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí cho thủ tục kiểm tra hàng hóa trước khi xuất khẩu nếu những thủ tục này không thuộc thẩm quyền nước xuất khẩu
 • Hoàn phí mà người bán phải chi trả trong việc hỗ trợ người mua đưa hàng về điểm đích của người mua
 • Phí phát sinh nếu người vận chuyển không được chỉ định hoặc người vận chuyển không thể lấy hàng
 • Phí bảo hiểm nếu cần
Thông báo
Thông báo rằng hàng hóa đã được xếp trên tàu.
Thông báo rõ thời gian nhận hàng và cung cấp tên cảng đích cho người bán

Bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong điều kiện giao hàng CFR Incoterms 2020. Tuy nhiên, khi người mua yêu cầu, người bán phải chịu mọi rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần để mua bảo hiểm hàng hóa.

Sử dụng CFR như thế nào?

CFR thường được sử dụng cho các sản phẩm nông nghiệp hoặc hóa chất khi người bán có chuyên môn; có sức mua về tải và vận chuyển đến khi cảng đích. Nếu lô hàng được đóng container, nên sử dụng CPT để thay thế.

Điều kiện này cũng thường được áp dụng khi hàng hóa ở dạng hàng rời như ngũ cốc và dầu; hàng hóa quá khổ vượt quá kích thước bình thường để vừa trong một container.

Tất cả điều kiện giao hàng nhóm C bao gồm CFR, người bán có trách nhiệm ký hợp đồng vận chuyển quốc tế. Địa điểm chuyển giao trách nhiệm và rủi ro được chỉ định từ người mua.

Mặc dù người mua và nhà xuất khẩu ít kinh nghiệm có thể thích điều kiện giao hàng nhóm F hơn; nhưng điều kiện giao hàng nhóm C lại được những nhà xuất khẩu có kinh nghiệm hơn ưa chuộng . Những điều khoản nhóm C cho phép bạn giao dịch trực tiếp với hãng tàu; tài liệu, vận đơn và tất cả thông tin cần thiết cho L/C bắt nguồn từ một nơi duy nhất. Ngoài ra, sử dụng thuật ngữ nhóm C cung cấp cho bạn nhiều quyền lực đàm phán hơn; đặc biệt nếu bạn đặt nhiều hàng hóa với hãng tàu

CFR Incoterms 2020 được khuyến nghị chỉ nên sử dụng cho vận chuyển biển và thủy nội địa. Nếu vận chuyển đa phương thức hoặc người bán không thể đưa hàng được lên tàu trực tiếp mà phải gửi trước cho người chuyên chở thì nên sử dụng CPT.

Để áp dụng trong giao dịch, xin vui lòng tìm hiểu thêm INCOTERMS 2020 Original from ICC.

(Nguồn online).

GỌI NGAY HOTLINE ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Công Ty TNHH GN Xuất Nhập Khẩu Việt Mỹ (Vietmylogistic)

Thủ Tục Hải Quan – Vận Chuyển quốc tế:  0917 454 046 (Mr.Sinh) – 0903 024 886 (Ms. Nga)

Email: tansinh@vietmylogistic.com – ngaho@vietmylogistic.com  

Vận Chuyển Nội Đia: 0912 917 113 (Mr.TrườngLinh)

Email: truonglinh@vietmylogisitc.com – Skype: truonglinh@vietmylogistic.com

Website: www.vietmylogistic.comEmail: info@vietmylogistic.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.454.046 - 0947.993.113
zalo-icon
zalo-icon
GỌI TƯ VẤN