THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG 2023

NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG 2023 theo công văn số 448 /BKHCN-ĐTG.

    V/v đề nghị công bố thủ tục hành chính về thủ tục nhập khẩu máy móc ĐÃ QUA SỬ DỤNG 2023. Ngày 27/02/2023, BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ có công văn số 448 /BKHCN-ĐTG gửi Bộ tài chính. Và từ 01/03/2023, bắt đầu có hiệu lực Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg.
Lưu ý: Anh chị em cùng tham khảo các công văn, quy định; quyết định trước đây về nhập khẩu máy móc( để tránh phát sinh chi phí).
THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Công văn 448/BKHCN-ĐTG 

        Ngày 20/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg (Quyết định số 28). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 (Quyết định số 18).

Trong quá trình rà soát để thực hiện công bố thủ tục hành chính tại Quyết định số 28. Bộ KHCN nhận thấy các thủ tục hành chính quy định tại QĐ số 18 và QĐ số 28. Được thực hiện cùng với thủ tục hải quan và do Cơ quan Hải quan chủ trì giải quyết.
        Do vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nêu trên. Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Thực hiện việc công bố các thủ tục hành chính đã được ban hành tại QĐ số 18 và QĐ số 28.
         Bộ KHCN cử bà Lương Thị Thu Hương – Chuyên viên chính Vụ Đánh giá; Thẩm định và Giám định công nghệ. Bộ KHCN là đầu mối phối hợp, cung cấp thông tin về các quy định tại QĐ số 18 và QĐ số 28.
Điện thoại liên hệ : 0966938586; email: Itthuong@most.gov.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917.454.046 - 0947.993.113
zalo-icon
zalo-icon
GỌI TƯ VẤN